Oficiální distributor laboratorní techniky FOSS v ČR a SR

Školství, věda a výzkum

Pro svou osvědčenou kvalitu, přesnost a inovativní přístup jsou přístroje a řešení FOSS využívány také ve školství, vědě a výzkumu.

Nalezneme je jak v oblasti výzkumu a vzdělávání odborníků na řadě univerzitních a výzkumných pracovišť, na odborných středních školách, tak i v některých orgánech státního dozoru nad bezpečností potravin v celém potravinovém řetězci.

Své uplatnění zde nacházejí přístroje FOSS určené pro různé obory.

Například ve výzkumných ústavech pracují s přístroji na referenční analýzy Fibertec 8000, Soxtec, Kjeltec nebo na sledování kvality mléka CombiFoss, BactoScan, Fossomatic.

Na středních školách slouží například OenoFoss nebo MilkoScan pro praktickou výuku studentů.

Firma FOSS také aktivně spolupracuje s vědeckými týmy a univerzitami po celém světě při vývoji nových přístrojů a aplikací.

Zároveň FOSS pravidelně organizuje mezinárodní konference, kde mohou odborníci sdílet své zkušenosti z aplikovaného výzkumu i z praxe. 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu pro tento segment

MilkoScanTM je určen do laboratoře pro kontrolu kvality mléka na vstupu a standardizaci, pro kontrolu tekutých mléčných výrobků a současně sledování abnormalit v mléce.
Číst více
CombiFoss integruje přístroje MilkoScanTM a FossomaticTM a umožňuje tak rychlé testování širokého rozsahu parametrů v syrovém mléce. Fossomatic stanovuje ...
Číst více
Analýza bakterií v syrovém mléce za 9 minut.
BactoScan FC+TM přináší výsledky během několika minut a umožňuje zemědělcům nebo laboratořím ...
Číst více
K dispozici jsou dva modely: FossomaticTM 7 pro přesné počítání somatických buněk a FossomaticTM 7 DC model pro počítání somatických buněk s ...
Číst více
OenoFossTM poskytuje okamžité informace o klíčových parametrech, pomáhá vinařům zlepšit kvalitu vína a zároveň šetří peníze za laboratorní rozbory vína...
Číst více