Oficiální distributor laboratorní techniky FOSS v ČR a SR

FibertecTM

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu pro tento segment


Přidaná hodnota

FibertecTM zahrnuje celou řadu analyzátorů vlákniny od polo-automackých systémů po vysokokapacitní přístroje pro stanovení všech typů vlákniny. Jsou speciálně vyvinuty pro stanovení hrubé vlákniny, detergentní vlákniny a dietární vlákniny, dle příslušných ISO, EC a AOAC standardů. Při stanovení krmivářské vlákniny jsou to metody dle van Soesta a van Weende ISO 6865 92/89 EEC (CF), EN ISO 16472 AQAC 2002.04.(NDF) a EN ISO 13906 (AOAC 973.18 (ADL) a při stanovení dietární vlákniny jsou to metody AOAC 991.43 a AACC 32-07.


Parametry

Hrubá vláknina (CF), Neutrální detergentní vláknina (NDF), Kyselá detergentní vláknina (ADF) a Kyselý detergentní Lignin (ADL).


Typy vzorků

Krmiva, krmné přísady, píce, krmivo pro domácí zvířata, obilí, obilniny a olejnatá semena.

pdf dokument
 
 Tematické články Číst více

Produktová řada přístroje FibertecTM se skládá ze dvou modelů (FibertecTM 8000 a FT 122 FibertecTM) s rozdílným stupněm automatizace.

  FibertecTM 8000 FT 122 FibertecTM
Stupeň automatizace Plně automatický Manuální
Počet pozic 6 6
Kapacita/den 36 30
Vzorkovnice Skleněná frita Skleněná frita

FT 121 Fibertec TM - studená jednotka

Dále nabízíme chladicí odsávací jednotku FT 121. Může být použit v kombinaci s FT 122 nebo Fibertec 8000 pro odtučnění vzorků, extrakci při okolní teplotě, např. stanovení ligninu (ADL) a pro dehydrataci rozpouštědlem zbytku vlákniny.

Fibertec TM 1023

Fibertec TM 1023 je navržen pro rychlé stanovení vlákniny v potravinách podle zavedených enzymatických metod, včetně metod schválených AOAC, AACC, NMKL a Asp. Zahrnuje filtrační modul a třepací vodní lázeň pro kvantitativní stanovení vlákniny.