Oficiální distributor laboratorní techniky FOSS v ČR a SR

MilkoScanTM Mars

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu pro tento segment

MilkoScan Mars

Přidaná hodnota

MilkoScanTM Mars je založen na stejné technologii použité ve vyšších řadách FOSS analyzátorů mléka určených pro oficiální centrální testování mléka po celém světě. Dosažená přesnost je založena na desetiletích vývoje Fourierovy transformace - technologie Infračervené spektroskopie (FTIR) renomovanou značkou FOSS. FTIR je obecně známa jako nejmocnější a spolehlivá metoda pro rutinní testování mléka.


Parametry

  • tuk
  • bílkoviny
  • laktosa
  • celková sušina
  • tukuprostá sušina
  • bod tuhnutí (pouze mléko)
  • cílený a necílený screening falšování

Typy vzorků

  • mléko (kravské, ovčí, buvolí, kozí)
  • smetana
  • syrovátka
pdf dokument
 
 Tematické články Číst více