Oficiální distributor laboratorní techniky FOSS v ČR a SR

Kryoskopy a standardy

Pro více informací kontaktujte Ing. Václava Bártu

Pro spolehlivé a rychlé stanovení bodu mrznutí v mléce ISO 5764/IDF 108. Při každodenní kontrole obsahu vody v syrovém mléce zařízení pracuje velmi tiše. Dynamický chladicí systém umožňuje maximální propustnost vzorku i při okolních teplotách až do 35 °C.

Ke kryoskopům dodáváme standardní kalibrační roztoky