Oficiální distributor laboratorní techniky FOSS v ČR a SR

 

ICAR certifikace přístrojů pro centrální testování mléka

Rádi bychom se s Vámi podělili o skvělou zprávu, že přístroje MilkoScanTM 7 RM, FossomaticTM 7 a FossomaticTM 7 DC prošly úspěšně validační studíí ICAR.

V první polovině 2020 byla dokončena úplná validační studie ICAR výše zmíněných analyzátorů. To znamená, že přístroje prošly důkladným testováním a všechny výsledky odpovídají příslušným standardům ICAR a IDF. Konkrétně (a jen stručně) bylo pomocí stejné sady vzorků mléka testováno celkem 9 přístrojů v 6 různých laboratořích umístěných ve 3 různých zemích. Stručně řečeno, různé přístroje přinesly opakovatelné, reprodukovatelné a srovnatelné výsledky - jak se očekávalo, ale nyní to máme prokázané, zdokumentované a schválené ICAR. 

MilkoScan 7 RM je vůbec první analyzátor mléka, který úspěšně prošel kompletní validační studií ICAR. To znamená, že přístroj prošel důkladným testováním a všechny výsledky odpovídají příslušným standardům ICAR a IDF.

Pdf kopii certifikátů ICAR a protokol o zkoušce Vám zašleme na vyžádání, nebo jsou k dispozici na webu ICAR: přejít na ICAR web

Více o FOSS přístrojích pro centrální testování mléka naleznete zde.

 

Krátce k organizaci ICAR:

ICAR (International Committee for Animal Recording) je mezinárodní nevládní organizace. ICAR se nyní snaží být předním světovým poskytovatelem směrnic, standardů a certifikace pro identifikaci zvířat, kontroly užitkovosti zvířat a hodnocení zvířat (např. Certifikací zařízení a procesů používaných při identifikaci, kontroly užitkovosti a genetická hodnocení zvířat).

Certifikace ICAR analyzátoru mléka je nově zavedená služba od ICAR. Certifikace se provádí na základě mezinárodního harmonizovaného protokolu, který slouží celosvětovému zájmu o kontrolu užitkovosti mléka.

V posledních letech pomáhal ICAR rychlému vývoji automatizovaných analytických metod v analýze mléka pro zpeněžování a kontrolu užitkovosti mléka. V důsledku těchto změn mohou vysokorychlostní přístroje účinně poskytovat výsledky týkající se tuku, bílkovin, laktózy, počtu somatických buněk, močoviny a dalších parametrů; proces mezinárodních validačních nástrojů však dosud nebyl použit.

Výrobci a laboratoře používající takové přístroje budou těžit z mezinárodní certifikace ICAR, protože se vyhnou vícenásobným lokálním/národním certifikacím. Certifikace ICAR odpovídá ISO 8196-3 IDF 128-3 se zvláštní pozorností pro analýzy DHI.