Oficiální distributor laboratorní techniky FOSS v ČR a SR

FOSS 

Společnost FOSS založil v roce 1956 Nils FOSS jako A/S N. FOSS Electric s cílem nabídnout rychlé, přesné, ekonomické a automatizované analytické metody. Hlavním zákazníkem v počátcích činnosti byl zemědělský sektor, zejména pro kontrolu vlhkosti a zpeněžování obilí, později se činnost rozšířila na mlékárenský průmysl, který se na dlouhou dobu stal rozhodujícím zákazníkem.

FOSS je průkopníkem nových koncepcí a produktů pro jednotlivá odvětví celého agrokomplexu a chemický a farmaceutický průmysl. K tomu přispělo v roce 1997 získání společnosti Perstorp Analytical A/B, jejíž součástí byly společnosti Tecator A/B a NIRSystems. Tím se firma FOSS dostala na čelné místo v systémech řešení moderních analýz surovin, potravin a krmiv.

V roce 2003 byly společnosti FOSS Electric a Tecator sloučeny. Společnost FOSS Electric se tím změnila na skupinu FOSS, řešící všechny aspekty vývoje, výroby, marketinku, prodeje a záručního a pozáručního servisu. Společnost zaměstnává po celém světě 1100 zaměstnanců ve 21 společnostech zajišťujících služby zákazníkům, co nejlepším možným způsobem.

V současné době je společnost organizována jako FOSS A/S se společností FOSS Analytical (Dánsko a Švédsko) a FOSS NIRSystems (USA) s vývojem, výrobou, marketinkem a dceřinými společnostmi, zabývajícími se prodejem a servisem v jednotlivých trzích. Společnost dále spolupracuje na základě výhradních distributorských smluv s více než 70-ti distributory celého světa.

Firma FOSS vyvíjí a nabízí vlastní moderní analytická řešení a systémy.
Mezi ně patří:
 • infračervená spektrofotometrie (NIR, NIT, MIR) a její aplikace ve střední a blízké IR oblasti
 • Fourier IR spektrofotometrie (FTIR) a její aplikace
 • fluorooptoelektronické metody
 • průtoková cytometrie a CCD technologie
 • mikrobiologické metody
 • in-line, on-line, at–line systémy a přístroje
 • moderní jednoduchá softwarová řešení, FOSS Integrátor
 • automatizace laboratorních prací a chemických referenčních analýz
 • zpracování dat

Přístroje firmy FOSS mohou být využívány pro kontrolu:

 • Zemědělských produktů a surovin pro zpracovatele
 • Vstupní kontrolu pro zpracovatele
 • Mezioperační kontrolu a standardizaci výrobků
 • Finální kontrolu
 • Kontrolu v distribuční síti, supermarketech
 • Kontrolu legislativních požadavků kontrolními orgány
 

Vize
Firma FOSS chce nabízet "nejlepší analytická řešení na světě“ s bezkonkurenční kvalitou, která poskytne zákazníkům zlepšení kvality surovin a výrobků a optimalizovat jejich výrobu.

Kromě toho chce FOSS přispět k racionálnímu využívání přírodních zdrojů na naší planetě a podílet se tak na zlepšení výživy a zdraví lidí na celém světě.

Hodnoty
Klíčem úspěchu firmy FOSS je poskytování specializovaných analytických řešení podle čtyř základních hodnot:

• První - protože být první motivuje
• Spokojenost zákazníků
• Znalost problematiky
• Spolupráce lidí a týmů

Tyto hodnoty odrážejí zaměření FOSSe být první ve vývoji analytických nástrojů a jeho postavení na světovém trhu. Jeho hodnoty se odráží také v tom, že zákazníci jsou pro něj středem zájmu. To je důvod, proč se FOSS zaměřuje na vysoce kvalifikované zaměstnance, kteří jsou i jeho nejsilnější stránkou.

Fakta o firmě FOSS
• Výzkum, vývoj a výroba ve čtyřech zemích
• Prodejní a servisní společnosti v 25 zemích světa
• Více než 70 výhradních distributorů na celém světě
• 98% obratu mimo území Dánska

Technologické oblasti, ve kterých FOSS působí
- blízká infračervená spektroskopie
- střední infračervená spektroskopie
- automatizace analytických referenčních metod
- průtoková cytometrie
- x-ray spektroskopie
- automatické značení a počítání buněk
- analýza obrazu
- chemometrie (pokročilá matematika vč. nelineární techniky)
- jemná mechanika
- elektronika
- vývoj softwaru na zakázku