Oficiální distributor laboratorní techniky FOSS v ČR a SR

 

Síťová podpora při analýze mléka a mléčných produktů

Perfektní načasování pro síťovou podporu analýzy mléčných výrobků. Balíček vzdáleného monitorování a podpory pro analyzátor mléka a mléčných výrobků chrání tradiční hodnoty kvality přední brazilské mlékárny Tirolez.

 

Společnost Tirolez, která byla založena před 40 lety, je jednou z nejtradičnějších mléčných značek v Brazílii. Společnost má distribuční centrum v São Paulu a ne méně než šest továren v Minas Gerais (Tiros, Arapuá a Carmo do Paranaíba), São Paulo (Monte Aprazível a Lins) a Santa Catarina (Caxambu do Sul).

V závodě v Tiros byl nainstalován nový analyzátor mléka a rychle se osvědčil jako velká pomoc při ochraně renomované kvality produktů Tirolez. Další výhody moderní analytické technologie pak byly zřejmé prostřednictvím služeb dodávaných s přístrojem.

Udržujte vše ve správném chodu

Analyzátor velmi usnadňuje spolehlivé testování pro kohokoli, ale i přesto musí kontroloři kvality stále sledovat výkon přístroje, řešit případné technické problémy a zajistit, aby byl používán správně. Chytré řešení všech těchto aspektů vlastnictví analytických přístrojů se představilo v podobě takzvaných služeb digitální podpory.


„Tento nástroj se osvědčil jako velmi užitečný

pro jakoukoli podporu

prováděnou technickým týmem,

a to i na dálku.“


Stejně jako u většiny moderních analyzátorů mléka je MilkoScan Mars podporován online systémem FossAssure, který pomáhá zajistit, aby analyzátor a operátoři fungovali nepřetržitě. „O FossAssure jsem se dozvěděl hned po pořízení analyzátoru MARS, kde technici FOSS tento nástroj zmínili a představili jeho výhody,“ říká manažer kontroly kvality Laysa Araújo.

Vysvětluje, jak bylo dříve nutné provádět pravidelné monitorování a přenášet výsledky analýzy do tabulky pro monitorování a hodnocení, zejména pro kontrolu výkonu kalibrace dodávané s analyzátorem proti místním odchylkám ve vzorcích mléka. Typickým příkladem mohou být sezónní výkyvy v kvalitě mléka způsobené změnami v krmivu ze zimy na léto a podobně.

Kromě toho měsíční zprávy sledují výkon a frekvenci měření, což umožňuje v případě potřeby zjistit a opravit jakékoli tendence a problémy. „Systém FossAssure nyní poskytuje větší pohodlí při možnosti vzdáleného přístupu k zařízení." Měsíční diagnostické zprávy zařízení navíc signalizují jakoukoli odchylku,“ říká Araújo.


Praktické řešení pro náročné časy

Mít systém, kde odborník může vzdáleně podporovat uživatele, je vysoce relevantní s ohledem na omezení v koronavirové krizi, kde je omezeno cestování a návštěvy přímo na místě.

Araújo vysvětluje: „Tento nástroj se ukázal jako velmi užitečný pro jakoukoli podporu prováděnou technickým týmem, a to i na dálku. Máme vzdálenou technickou podporu a zároveň můžeme chránit integritu týmu v tak kritické době po celém světě, kde se snažíme o maximální bezpečnost našich zaměstnanců a partnerů, kteří poskytují služby. To pomáhá při rychlém řešení jakýchkoli problémů prostřednictvím podpory týmu, který je proškolen v technologii FOSS. “

Spojení hardware a software pro skvělé výsledky

Analyzátor MilkoScan Mars testuje mléko až na šest klíčových parametrů, jako jsou tuky a bílkoviny a sušina, během jedné minuty. Tyto rychlé testy umožňují mlékárnám stanovit odpovídající cenu za dodávky založené na analýze přímo na místě a tak poskytnout pevný základ pro rozhodnutí týkající se kontroly produkce na základě kvality vstupní suroviny. Na konci procesu může analyzátor provádět rychlé kontroly hotových výrobků před tím, než opustí mlékárnu.

Použití MilkoScanu Mars v kombinaci se systémem FossAssure je dobrým příkladem toho, jak nedávný technologický vývoj posunul analýzu mléka na novou úroveň.

Organizace, jako je Tirolez, mohou využívat plnou hodnotu analyzátoru a zároveň zkrátit čas strávený údržbou a možnými prostoji přístroje. Například operátor v mlékárně může jen dobře využít konzistentní analytická data ke zlepšení procesů a zvýšení kvality, aniž by se musel starat o provoz a údržbu zařízení.

„Předtím byla očekávání velmi pozitivní, ale nebyl jsem si plně vědom všech kladů nástroje.“ uzavírá Araújo.

Snad nejdůležitější je, že v dnešní době bude vždy k dispozici odborná podpora, bez ohledu na vzdálenost.

FossAssure™ a FossAssure™ Pro

Pra­vi­del­né mě­síč­ní re­por­to­vá­ní a va­li­da­ce po­stu­pů, časté sle­do­vá­ní stavu pří­stro­je, díky kte­ré­mu za­jis­tí­te pro­vo­zu­schop­nost pří­stro­je a op­ti­ma­li­zu­je­te kaž­do­den­ní operace.

 

 

Zdroj: FOSS